آدرس ما

خيابان بزرگمهر، جنب مسجدالكريم ، روبرو بانك سينا ،ساختمان ١٣٣

آدرس كشتارگاه

جاده فرودگاه اول شهرك صنعتي جي ، روبرو گز چيداك كوچه گاز ،كشتارگاه مرغ سمانه

ایمیل ما

samanehchicken@yahoo.com

شماره های تماس

٠٣١٣٢٦٤٣٨٧٤

فکس

٠٣١٣٢٦٦٤٨١٨

تلفن همراه

٠٩١٢٠٠٦٩٨٤١